Self Cataloging

כשחזרתי לכיוון העיר, אחרי שהורדתי את הילדים בגן המרוחק (ועל כך בפוסט נפרד), עמדתי ברמזור וראיתי כמה פעילים עומדים בצומת עם חולצות ושלטים שמביעים תמיכה באחד המועמדים לראשות אותה עיריה.…

Continue ReadingSelf Cataloging